Shopkeuring.nl

Shopkeuring.nl is in het leven geroepen om u als consument te beschermen maar daarnaast ook te helpen / ondersteunen bij een geschil met een aangesloten shopkeuring.nl lid. Naast de hulp en bescherming die wij u bieden, doen wij er ook alles aan om met grote leveranciers van producten en/of diensten collectieve acties te organiseren zodat u als consument kunt profiteren van een lager tarief dan normaal, de ondernemer bijvoorbeeld goedkoper betalingsmogelijkheden aan kan bieden, goedkoper pakketten kan versturen waardoor de verkoop prijs ook weer kan zakken. Dit noemen wij een win-win-win situatie voor de consument en ondernemer.

Wij hebben uw hulp hierbij natuurlijk hard nodig, dus vragen wij u de winkeliers in te lichten over het webshop keurmerk van shopkeuring.nl en binnenkort heeft u de mogelijkheid zich kosteloos aan te melden om zo shopkeuring.nl lid te worden en te profiteren van alle acties die wij kunnen realiseren.

Beveiligde Verbinding

Onze leden worden streng gecontroleerd of zij u een beveiligde betaal omgeving bieden. U kunt heel eenvoudig achterhalen of de verbinding veilig is, wanneer u een pagina bezoekt waar u gevoelige informatie moet invoeren zoals bijvoorbeeld bij een Ideal-transactie, Let dan op het slotje in de webbrowser balk of kijk naar de url. Wanneer er voor de domeinnaam ''https://'' staat dan is het veilig. De ''s'' staat voor ''secured''

Uw zekerheid op het web

  • Garantie dat uw bestelling aankomt
  • Veilige betaalomgeving
  • U betaalt een lage prijs
  • Uw gegevens worden niet doorverkocht
  • Hoge beveiliging om uw veiligheid te waarborgen
  • Goede klantenservice